Allmenntannlege

Allmenntannlege


Behandlingstilbud

Vi tilbyr også allmenn tannbehandling. Dette omfatter vanlige prosedyrer som fyllinger, kroner, broer, rotfyllinger, tannkjøttbehandling, trekking av tenner osv. Vi bleker tenner og fjerner misfarging med airflow (saltblåsing). Vi sparer ikke på bedøvelsen når det er behov. Det viktig for oss at pasientene våre opplever så lite ubehag som mulig i forbindelse med tannbehandlingen.

Forebyggende behandling

Vi er opptatt av forebyggende tiltak, og anser det som en sentral del av vårt arbeid å formidle informasjon om hvordan man kan unngå sykdommer i tenner, tannkjøtt og munnhule for øvrig.

Akuttbehandling

Vi strekker oss langt for å kunne gi akuttbehandling på dagen hvis nødvendig. Vi har lang erfaring med vurdering av smertetilstander. Vi hjelper også til med midlertidige løsninger i påvente av mer omfattende behandling.

Våre kvalitetsmål

Vi forsøker å holde en høy etisk standard, og utfører ikke mer tannbehandling enn nødvendig. Vi legger vekt på å finne gode løsninger tilpasset hver enkelt pasient.

Vårt mål er å yte behandling som opprettholder helse, funksjon og estetikk. Vi tilstreber behandling som gir varige resultater.

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med spesialister, og henviser våre pasienter når det er nødvendig.